Кредитите по време на криза според заеми.net

Днес, във времената на дълбока криза, гражданите на България или по-скоро всеки трети човек прибягва до услугите на банкоите, както и до небанковите институции. Има още